Safety Winch SW150

Safety Winch SW150

Jobbar ni i slutna utrymmen? Här är produkten för er!

Safety Winch SW150 är det självklara valet för ett säkert arbete i cisterner, silos eller tankar. Underlättar inträde och evakuering.

 

Are you working in confined spaces? This is the product for you!

Safety Winch SW150 is the obvious choice when working in cisterns, silos or tanks. Easy entry and evacuation.

Specifikation/Specification

  • Maxlast 150kg
  • Justeras enkelt för att passa de flesta manluckor
  • CE-märkt och testad enligt SS-EN 1496:2006, TYP A och Maskindirektivet 2006/42/EG.
  • Robust transportlåda med hjul och formskuren foam ingår, liksom Evacuation Board och en Säkerhetssele
  • För pris och mer information, kontakta We-Make. OBS! Vid personlyft krävs ett godkänt fallskydd, EN 360:2002.(ingår ej)
  • Maximum load 150kg
  • Can easily be adjusted to fit most man holes
  • CE-marked and tested according to SS-EN 1496:2006, TYPE A and the Machinery Directive 2006/42/EG.
  • Robust transportation box with wheels and customized interior is included, as well as an Evacuation Board and a Safety Harness.
  • For more information or a quota, contact We-Make. NOTICE! Lifting persons require EN 360:2002 approved self-retracting lanyard.(not included)


SW150 Brochure ENSW150 Informationsblad