Safety Winch SW150

Safety Winch SW150

Jobbar ni i slutna utrymmen? Här är produkten för er!

Safety Winch SW150 är det självklara valet för ett säkert arbete i cisterner, silos eller tankar. Underlättar inträde och evakuering.

 

Are you working in confined spaces? This is the product for you!

Safety Winch SW150 is the obvious choice when working in cisterns, silos or tanks. Easy entry and evacuation.

Specifikation/Specification

  • Maxlast 150kg.
  • Justeras enkelt för att passa de flesta manluckor.
  • CE-märkt enligt Maskindirektivet 2006/42/EG och tillämpade standarder SS-EN 1496:2006, TYP A och ISO 22846-1.
  • Robust transportlåda med hjul och formskuren foam ingår, liksom Evacuation Board och en Säkerhetssele P81.
  • För pris och mer information, kontakta We-Make. OBS! Vid personlyft krävs ett godkänt fallskydd av typen, självåterdragande.(ingår ej)
  • Maximum load 150kg.
  • Can easily be adjusted to fit most man holes.
  • CE-marked according to Machinery Directive 2006/42/EG and the standards SS-EN 1496:2006, TYPE A and ISO 22846-1.
  • Robust transportation box with wheels and customized interior is included, as well as an Evacuation Board and a Safety Harness P81.
  • For more information or a quota, contact We-Make. NOTICE! Lifting persons require approved self-retracting lanyard.(not included)


SW150 Brochure ENSW150 InformationsbladSW150 Bruksanvisning