Produktutveckling

Produktutveckling

Vi har lång erfarenhet av produktutveckling och drivs lite extra av att lösa komplexa problem. Dom viktigaste anledningarna varför ni skall jobba med oss är vår höga kompetens, vår flexibilitet och vår kundnära utveckling. Ta gärna kontakt med oss tidigt i processen så får vi chansen att bidra på bästa sätt under er resa.

 

Vi jobbar med produktutveckling, från idé till färdig produkt. Om ni önskar kan vi även ta hand om produktens fulla livscykel med allt från dokumentation, reservdelar till support. För att lyckas så arbetar vi nära er, nära användarna och nära våra underleverantörer för att tillsammans åstadkomma den bästa lösningen på ert problem. Vår arbetsmetod säkerställer att vi förankrar lösningen med slutanvändaren, för att kontinuerligt bygga in förbättringar under projektets gång.

 

1. Idé

Du eller ditt företag har en idé eller ett problem som måste lösas. Ni skickar in den till oss.

2. Innovation

Vi går tillsammans in i en innovationsfas, där vi itererar fram olika lösningar på problemet. Slutligen mynnar detta i en konstruktion.

3. Prototyp

Utifrån tidigare faser byggs en första prototyp på lösningen.

4. Användartester

En eller flera prototyper testas tillsammans med utvalda användare för att verifiera både lösningen och konstruktionen.

5. Anpassningar

Utifrån feedback och testresultat tillsammans med användarna görs anpassningar på prototypen tills rätt resultat uppnås.

6. Paketering

Den slutgiltiga lösningen paketeras tillsammans med dokumentation, ritningsunderlag etc. till en färdig produkt.

7. Lansering

Produkten lanseras antingen under ert, vårt eller gemensamt varumärke.

8. Produktlivscykel

Vi kan hjälpa till och ta ansvar för delar eller hela produktlivscykeln. Från produktion, garanti, reservdelar till full support.

Kontakta oss